Betreft: Sluitingstijd 17.00

Vanaf zondag 28 november gelden er aangescherpte coronamaatregelen. Wij sluiten hierdoor elke avond om 17.00, groepen tot die tijd kunnen wel doorgang vinden.

Heeft u al gereserveerd voor een later tijdstip? Dan kun je annuleren of omboeken naar een andere datum, neem hiervoor contact met ons op.

Tot snel!

Nu reserveren

Cookies op escaperoomthebasement.nl

Waarom cookies?

Escaperoom The Basement plaatst specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website.

Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen, en zijn dus geanonimiseerd.

Functionele cookies

Cookies die ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert

Escaperoom The Basement gebruikt dergelijke cookies voor:

Analytische cookies

Cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meet Escaperoom The Basement continu hoeveel bezoekers op haar website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Dergelijke statistieken en overige rapportages kunnen wij niet tot individuele personen herleid worden.

Wij gebruiken cookies voor:

Cijfer: 9.638 reviews

Cijfer: 9.04 reviews

Cijfer: 10120 reviews